Campingens historia 2023-02-28T09:41:37+00:00

Campingens historia

Listerlandet är en halvö sydost om Sölvesborg. Området avgränsas i söder och öster av Hanöbukten, och i väster av Sölvesborgsviken. Mjällby kommun, som är belägen på Listerlandet, uppförde 1957 en enklare form av campingplats i tallskogen söder om det nuvarande allsvenska laget Mjällby AIF:s hemmaplan Strandvallen. Campingplatsen bestod av diskhus med vattenpost, samt toalettbyggnad med fyra torrklosetter och två duschrum. På området fanns eluttag för 6 ekipage. Vaktmästarna på Strandvallen skötte campingen och avgiften togs upp dagligen av strandcaféet Sjöstugans personal. Campingen byggdes ut 1965 vid ängen där nuvarande hundbadplatsen ligger, dock utan utbyggnad av service.

Mjällby kommun byggde ut första delen av den nuvarande campingen och den invigdes 1970. Området expanderade i samma veva med att Hälleviksbadet etablerades, vilket även ledde till att den nuvarande anslutningsvägen upprättades till Badstrand, Hälleviksbadet, Hälleviks camping och Strandvallen. Campingen omfattade även nuvarande servicehuset B, där även reception var belägen via luckservice. År 1979 byggdes tre campingstugor. Totalt var 70 platser tillgängliga vid den här tiden. Tio år senare byggdes servicehus C och området runtom byggdes ut samtidigt som ytterligare fem campingstugor byggdes. På den här tiden drev kommunen campingen med personal från bland annat kommunens fritidsgårdar. Undertecknade började sommarjobba då fritidsgårdarna var stängda under 1982 och 1983 och i samband med det blev campingen en självbärande enhet under fritidsförvaltningen.

Hälleviks camping utarrenderades till dagens ägare Christer Jönsson och Torbjörn Håkansson 1993. Christer och Torbjörn var klasskompisarna från folkhögskoletiden och senare även kollegor när de arbetade som fritidsledare. De hade erfarenhet av att driva anläggningar då fritidsförvaltningen i Sölvesborg ingick i ett anläggningsdelegationsprogram. Under arrendetidens tio år byggdes servicehus H, vilken omfattar både lägenheter och servicefunktioner. Kapaciteten var då runt 220 gästenheter varav 30 % säsongsgäster. 2003 övergick anläggningen i privat regi med samma ägare. Firman heter idag Hälleviks Camping och Logi AB och drivs fortfarande av Christer och Torbjörn. Under de senaste tio åren har området norr om byggnad H expanderat med platser och eluttag. En tältplats belägen vid havet har också upprättats. Dessutom har campingen ytterligare investerat i fyra nya campingstugor, tre fullservicestugor och en storstuga. Totalt finns 280 enheter på anläggningen.

Under 2012 och 2013 har en ny utbyggnad verkställts på området beläget söder om camping. Utbyggnaden omfattar 140 elplatser och två serviceenheter. Inför säsong 2014 stod 70 nya elplatser klara två vinterbonade servicebyggnader med toa/duschar, spilltömmning, hundbad, tvättstugor och kök. Vissa av platserna är husbilsanpassade med hårdbelagd markyta under.

Under 2015 genomfördes en inventering av fridlysta växter på etapp 2 och 3 efter påpekande från privatpersoner. Begäran om igångsättande av etapperna har inletts. Under 2015 byggdes nya boulebanor, ny minigolfbana samt grillplatser. Samtliga stugor och lägenheter fräschades upp invändigt. 80 vagnar var kvar på campingen under vinterhalvåret och flertalet av dessa besöks varje helg. Under 2015 besökte 8000 familjer och grupper Hälleviks Camping varav 80 % var svenska gäster. De utländska gästerna kommer främst från Tyskland, Nederländerna, Danmark och alpländerna. Efterfrågan på paketerbjudandena ökar för varje år liksom gruppbokningarna som består av exempelvis träningsläger, konferenser och lägerskolor.

Under 2016 byggde vi ut lekplatserna och utvecklade campingens sommaraktiviteter samt förlängde den dagliga receptionsservicen till tom den 15 november, vilket inkluderar höstlovet.

Vi fortsätter bygga ut campingen under 2017 med tolv nya campingplatser med ström samt en yta för cirka 30 husbilar. Vi kommer även utveckla lekplatsen för de yngsta barnen och utvecklar vi vår egen strand samt grillplatser.. Vi har uppgraderat vårt bokningssystem så att du själva kan välja tilläggstjänster efter önskemål och behov. Sist men inte minst har vi lyssnat på våra gästers önskemål och kommer planera fler aktiviteter och events för alla åldrar.

Christer Jönsson tog under våren 2018 över anläggning i egen regi då kollega Torbjörn Håkansson valde att pensionera sig några år i förtid. Sommaren 2018 var historiens varmaste och torraste sommar med bla bevattningsförbud, eldnings förbud som ledde till grillförbud. Många naturliga faktorer som vi ej rår över.

Vi har under vinter målat om samtliga lägenheter, samt fräschat upp våra servicehus, Vår fredade orkide zon har manuellt klipps och tankar finns om ev djurbete på denna.

På Hälleviks Camping är målet att gästen ska få en trivsam och avkopplande vistelse, vilket har varit motivationen bakom de investeringar och framsteg som gjorts genom åren. Det är tack vare gästerna som campingen kan fortsätta att utvecklas och förbättras. Christer välkomnar därför både era besök och synpunkter.

Vi har under de senaste åren, med hjälp av stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, kompletterat vår anläggning med ytterligare husbilsplatser och en yta för husbilar. Vi har även utvecklat våra lekplatser samt ett nytt koncept för campingstuga.

Vintern 2020 har vi fräschat upp samtliga lägenheter samt fullservicestugor, Vår nybyggda stuga stuga 17 är nu tillgänglig. Servicehus C har totalrenoverats och vi har bytt en del planlösning där.

Anläggningen har framtagit flera olika paket för enskilda och grupper.

Under säsongen 2021 har vi byggt samt satt följande i drift:

  • Utomhuskök i anslutning till servicebyggnad C.
  • Hunddusch mellan servicebyggnad C och D.
  • ”Utomhuspingisrum” i anslutning till servicebyggnad C.
  • Campingplatser 500-530 har satts i bruk i områdets sydöstra del och kan nyttjas under perioden 5/5 till 15/9.

Under hösten 2022 har följande förändringar skett:

  • Ett gemensamshets- och TV-rum har gjorts i ordning i uterummet i servicehus C, där pingisbordet tidigare stått.
  • Pingisbordet är flyttat till ytan utanför informationsbyggnaden
  • Under hösten/vintern har förarbetet med vårt nya område påbörjats. Bland annat har förundersökningar och mätningar gjorts, och stenmuren som vetter mot 500-området har flyttats 8 meter in i ”Nature Camp. Arbetet fortsätter ta fart under 2023 – mer information kommer.”

Kontakt

Campingvägen 41, 294 95 Sölvesborg

Phone: 0456-527 14

Vädret Hällevik