Bokningsregler 2021-06-07T11:52:47+00:00

BOKNINGSREGLER

Allmänt: Hälleviks Camping o Logi AB är medlemmar i SCR Svensk Camping. Därför behöver ni ett Camping Key Europe eller ett Camping ID för att bo hos oss. Camping Key Europe är ett premium kort som kostar 199: – per år som ger olika rabatter, mer information hittar ni här. Camping ID är helt gratis. Checkar man in med ett Camping ID måste man betala för sin vistelse senast vid ankomst. Läs mer om Camping ID.( OVAN GÄLLER EJ STUGOR OCH LÄGENHETER).

Innehar man ej Camping Key Europe eller Camping ID kan man lösa detta på plats vid incheckning.

Vid oförutsedda händelser förbehåller vi oss rätten att byta ditt bokade boende till likvärdigt boende eller campingplats.

Vid bokning: Vid bokning utfärdas i regel en bokningsbekräftelse som sändes till gästen via e-post, alternativt post om e-post saknas.

Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelsen eller fakturan måste detta meddelas snarast. För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 14 dagar efter bokningen gjorts. Anmälningsavgiften är 50% av totalbeloppet.

Senast 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning närmre än 30 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift tillkommer med 80: -.

Vid avbokning: Avbeställningsskyddet gäller per enhet och kostar 160: och gäller vid sjukdom/olycksfall fram till dagen innan ankomst. Återbetalning sker mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för avbeställningsskydd och bokningsavgift.

Avbokning med avbeställningsskydd återbetalas med avdrag om avbokning sker senast 15 dagar innan ankomst utan krav på läkarintyg.

Vid påbörjad vistelse sker ingen återbetalning.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig den totala inbetalningen för bokningen och objektet kan nyttjas av anläggningen till annan kund.

Sent bokat, ej betalt objekt hålles för kunden såvitt annat inte avtalats, till klockan 18.00 tillträdesdagen.

Avbokning sker via telefon eller mejl till info@hallevikscamping.se

Har du inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.

Incheckningstider: Incheckningstiden är tidigast kl. 15.00. Är bokat objekt ledigt tidigare kan incheckning ske enligt avtal med receptionen.

Ankomster utöver receptionstider meddelas under låg och mellansäsong. Alla ankomster senare än 21.00 skall meddelas i förskott. Tänk på att stugor alltid måste vara betalda innan tillträde ges, det går bra att betala vid ankomst enligt våra öppettider för sen bokning.

Utcheckningstider: Utcheckningstiden för campingtomter, stugor, lägenheter sker senast kl. 12:00. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att erlägga ytterligare en dygnsavgift.

Storlek på ekipage: Våra platser varierar i storlek. Det åligger er som kund att tillse att platsen är tillräckligt stor för ert ekipage. Får ekipaget inte plats på bokad tomt enligt personalen erbjuds annan plats om möjlighets finns, eventuell mellanskillnad betalas av gästen. Är vi fullbokade och byte av plats inte är möjligt avbokas platsen med återbetalning.

Ordningsregler: På campingplatsen tillämpas SCR Svensk Campings ordningsregler. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndigheters påbud. Informationen finns i broschyren som ges vid incheckningstillfället.

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar: Gästen ombesörjer själv det skydd hen anser erforderligt såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Betalning: För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning med giltigt Camping Key Europe. Gäst är skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott med enbart Camping ID. För stugor, rum etc. krävs i regel betalning i förskott.

Campingplatsens ansvar: Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Parkering: Endast en bil per incheckad plats eller stuga är tillåtet. Extra bilar hänvisas till parkeringen utanför campingområdet.

När anmälningsavgiften är betalad eller kunden incheckad godkänns bokningsregler ovan.

Kontakt

Campingvägen 41, 294 95 Sölvesborg

Phone: 0456-527 14

Vädret Hällevik